W-D > Články > Cesty za vínem >

Dobšice u Znojma |z Čech a Moravy

08.01.2018 |
Cesty za vínem

I když v Dobšicích u Znojma sídlí několik významných vinařství, dlouho jsem odolával svodům tuto obec navštívit. Stále jsem to odkládal a vždy si tudy pouze zkrátil cestu přes Znojmo a maximálně zapřemýšlel, jestli někdy najdu trochu času zde alespoň na chvilku přibrzdit. Nedávnému pozvání Kamila Piálka na skleničku k nim do Dobšic jsem už ale odolat nemohl. A využil tak zároveň příležitost prohlédnout si místní sklepní uličky a vinice pořádně. Trochu jsem zalitoval, že jsem zde nezastavil už dříve, protože tady se vínu a vinařům dobře daří. Zdejší sklípky mají hodně co nabídnout a vínamilovný návštěvník se zde nikdy nenudí. 

Podobně jako u ostatních obcí v okolí Znojma najdeme první písemné zmínky o její existenci v zakládací listině kláštera v Louce (Loucký klášter) z roku 1190. Tehdy ještě pod jménem „Dobsici“, odvozeným pravděpodobně od osobního jména Dobeš. Název obce se později změnil na Stošíkovičky (Tesswitz), po vzniku Československé republiky bylo navráceno původní pojmenování v podobě Dobšic. Ač šlo v tomto případě o první písemnou zmínku, časté archeologické nálezy v Dobšicích a bezprostředním okolí dokazují mnohem starší osídlení. Jak stopy neolitického člověka, tak pozůstatky z doby bronzové či z doby germánského osídlení před stěhováním národů. Dobšice vždy těžily ze své výhodné polohy na trase obchodních cest vedoucích podél řeky Dyje. Dobrou obživu přinášela vždy i místní kvalitní půda a příznivé klimatické podmínky. Kromě pěstování révy zde přibližně od poloviny 19. století roste význam pěstování okurek, které dodnes tvoří výraznou část místních zemědělských příjmů. Nejznámějším rodákem Dobšic je Johann Lahofer, truhlář a řezbář. Ani o něm se nedochovaly podrobnosti, ovšem dodnes se můžeme obdivovat jeho dílu. V louckém kostele ve Znojmě jsou to bohatě vyřezávané lavice a v pražském Strahovském klášteře je instalována Lahoferova knihovna, sestávající z nádherných skříní a knihovních regálů z ořechového dřeva, bohatě vyřezávaných a situovaných do dvou pater s ochozem a sloupkovým zábradlím. S historií Dobšic vždy úzce souviselo i vinařství a vše kolem něj. Vinařilo se zde už od doby Velkomoravské říše, největší rozlohy dosáhly místní vinice na přelomu 19. století, kdy Dobšicím patří 8. místo v seznamu největších vinařských obcí Moravy. 20. století už tak vstřícné k místním vinařům nebylo a rozloha zdejších vinic spadla postupně až na třetinu. Dnes najdete v katastru obce dvě viniční tratě v první kategorii – U Hájku a Pod Tratí – s celkovou rozlohou 40 hektarů. Ta větší, vinice U Hájku, leží pod lesoparkem mezi Dobšicemi a Suchohrdly u Znojma.

Od lesoparku je vlastně odvozen i její název. V podloží vinice se nacházejí bohaté vrstvy třetihorních štěrkopísků a písků, překryté na povrchu eolickými sprašemi. Kombinace těchto méně humusoidních půd a minerálního skalnatého podloží dává zdejším vínům specifické chuťové a aromatické vlastnosti a výraznou ovocnou svěžest. Důležitým prvkem ve vinici je výrazně zastoupený kaolín. Viniční trať Za Hájkem je také místem výskytu vltavínů – moravských tektitů, které se vytvořily při pádu meteoritu v bavorské oblasti Ries. Orientace vinice je především jižní, nadmořská výška zde dosahuje necelých 300 metrů nad mořem. Nejvysázenější odrůdou je zde Sauvignon, o druhé místo se dělí Ryzlink rýnský a Müller-Thurgau. Pokud vinici navštívíte, můžete si užít romantický výhled do Znojemské kotliny a do údolí Dyje. I díky tomuto výhledu se za napoleonských válek stala důležitým strategickým místem, kdy si zde francouzský císař Napoleon Bonaparte nechal vybudovat v době bitvy s vojskem rakouského císaře Františka I. u Znojma 10.–11. července 1809 svoji pozorovatelnu. V samotné obci jsou dvě tradiční sklepní uličky, kde vinaří na 30 místních vinařů, především klasických drobných „zahrádkářů“. Sklepy jsou většinou kopané v pískovci a mají zpevněné vstupy, část je vyzděna obloukovou klenbou. Stáří sklepů se odhaduje přibližně na dvě století. Tradiční slípky byly osazeny vstupním portálem, vedoucím do lisovny a výrobny vína, jež jsou mnohdy kombinované s účelnými prostorami pro posezení ve větší společnosti. Pro milovníky vína, kteří vstupují do místních pískovcových sklepů poprvé, je tento zážitek vždy překvapením. Množství tmavých plísní na zdech vytváří úžasnou patinu místních sklípků a ve spojení se specifickou klenbou působí až pohádkovým dojmem. Ze známých vinařství je největším v obci společnost Lahofer, a. s., sídlo zde má i Jiří Hort a vinařství Piálek & Jäger. Pokud máte touhu do místních sklípků nahlédnout a ochutnat vína zdejších producentů, určitě navštivte zdejší největší vinařskou akci – Dobývání dobšických sklípků –, která se koná každý rok začátkem července.

Vinařství Lahofer

Vinařství Lahofer, jak bylo řečeno, je největším vinařstvím v obci. Společnost vznikla ve Znojmě v roce 2003 jako První znojemská vinařská, a. s. V roce 2006, společně s dokončením a zprovozněním nového výrobního areálu v Dobšicích u Znojma, změnila společnost i jméno a značku na Vinařství LAHOFER. Filozofií vinařství je vyrábět vína pouze z hroznů z vlastních vinic, a udržet tak dlouhodobě vysokou kvalitu vín. Jak říká ing. Daniel Smola, marketingový a obchodní ředitel vinařství Lahofer, vlastní vinice jsou pro Lahofer důležitým základem a předpokladem pro výrobu špičkových vín. Vinařství je největším pěstitelem révy vinné nejen v Dobšicích, ale na celém Znojemsku. Celkem zde obhospodařuje na 430 ha vinic. Odrůdová skladba vinic společnosti čítá 17 bílých a 11 červených druhů révy. V roce 2014 vstoupilo Vinařství Lahofer majetkově do Vinařství Hanzel, kde se specializuje na výrobu a školení vín z méně častých odrůd (Kerner, Sylvánské zelené, Hibernal, Muškát žlutý či Rotgipfler). Úhrnná roční produkce obou vinařství se v současné době pohybuje kolem 650 000 láhví, většina z toho je samozřejmě realizována ve vinařství Lahofer. Celkem zaměstnává na stovku stálých zaměstnanců. Vinařství Lahofer patří mezi stálice tuzemských i mezinárodních prestižních soutěží, což dokládají každoroční úspěchy v Salonu vín ČR, na Oenoforu, Králi vín ČR, AWC Vienna, IWC London, IWC San Francisco a mnohá další ocenění. Kromě samotného vína či prohlídek vinařství nabízí Lahofer množství dalších služeb pro zákazníky a návštěvníky Znojma a jeho okolí. Určitě je třeba zmínit ubytování v hotelech Lahofer ve Znojmě a Hanzel v Miroslavi, oba dva i s vlastním restauračním provozem a „sklepním“ zázemím pro pořádání degustací či jiných společenských akcí. Kromě těchto dvou hotelů provozují v hlavní turistické sezoně i dva degustační stánky. Tím prvním je degustační altán Rajská vinice přímo v historickém centru města Znojma, druhým je vinný hrádek Lampelberg na viniční trati stejného jména. S touto viniční tratí je spojen i zážitkový vinařský program vinařství Lahofer, nazvaný „Mějte svoji hlavu“. Těch aktivit, které vinařství Lahofer pro své zákazníky připravuje a nabízí, je samozřejmě ještě mnohem více, v jejich výčtu je Daniel Smola skoro nezastavitelný. Je vidět, že práce se zákazníky „Lahoferáky“ baví. A to je dobře, protože pak je spojení výborného vína s příjemným zážitkem dokonalé.

Vino Hort

Druhou mou vinařskou zastávkou je sklenička vína u Jirky Horta. Historie jeho vinařství začíná rokem 1999 a díky své píli a novátorství se velmi brzy stal jednou z nejvýraznějších vinařských osobností té doby. „S dvaceti tisíci v kapse a spoustou ideálů jsem začal vyrábět víno převážně pro vinotéky. Dnes by to bylo už nemožné. Na začátku jsem používal staré dřevěné sudy po tátovi a postupem času jsem pochopil, že potřebuji k tomu ještě čistší technologii. Přechodem na nerez a sudy barrique se mi otevřel nový vinařský svět. Největší úspěchy jsme zažili s růžovými víny a neustále se držíme v první linii,“ vypráví o začátcích vinaření Jirka Hort. Jeho vinařství stále sídlí ve 200 let starém pískovcovém sklepě, dlouhodobě ale zvažuje stavbu nového vinařství na zelené louce, kde by bylo možné více využít mechanizace, a ušetřit tak současnou ruční práci. S tím souvisí i Jirkova představa změny některých výrobních nádob a využití betonu. „Paradoxem je, že když jsem starý sklep kupoval, tak tam pozůstatky betonových nádob byly. Jedno z našich hesel je návrat ke staronovým tradicím a tady dává vše smysl,“ doplňuje Jiří.

Pro návštěvníky má celoročně v provozu Degustační sklep, a když přijedete na degustaci s dětmi, dostanou ke skleničce zdejšího vinného moštu i originální omalovánky. Jirka je i velkým propagátorem  winecachingu, za nalezení zdejší kešky dostanete tři vzorky zdarma. Jiří Hort je kromě růžových vín proslavený i svojí filozofií maximálního soustředění vinaře na výrobu vína bez nutnosti mít vlastní vinice. O ty ať se dle jeho názoru starají ti nejpovolanější, on sám je „doma“ ve sklepě. Dodavatele hroznů si pečlivě vybírá, vše je o dlouhodobé oboustranně prospěšné spolupráci. Z dobšických vinic nakupuje hrozny z vinice U Hájku, kterou si nemůže vynachválit. „Je to vinice, která díky své pozici si dokáže poradit i s horšími ročníky. Například rok 2014, který by spousta vinařů už zažít nechtěla, nám dala nejlepší Ryzlink naší firmy. Ryzlink rýnský ročník 2014 získal Královskou řadu VOC Znojmo. Takže co víc si přát. I v těch nejteplejších ročnících zde dobře drží kyseliny a jsme schopni zde dělat velmi aromatická a šťavnatá vína. Třeba Veselé víno Müller Thurgau 2017 bylo letos prodáno za necelý týden. 

Vinařství Piálek & Jäger

Poslední zastávkou mého dobšického putování byl výrobní sklep vinařství patřícího dvěma kamarádům, Jardovi Jägrovi a Kamilu Piálkovi. Tihle kluci mne poslední roky nepřestávají překvapovat a vždy se na ochutnávku jejich vín i na ně samotné moc těším. Když se zeptám na úvod našeho rozhovoru na filozofii výroby vína, dostanu jednoduchou a jasnou odpověď. „Hlavní je pro nás víno. Ač to zní logicky, dnes každý mluví o nějaké filozofii výroby vína, svém specifickém či unikátním přístupu a mnohdy trochu vypráví pohádky. Pro nás je prostě nejdůležitější výsledek. To víno v láhvi, kterou když si od nás dáš, tak se nespleteš,“ začíná naše povídání Kamil. K vinaření se dostal díky svému dědovi, který v Dobšicích vyráběl víno už od roku 1956. „Tehdy dědovi sebrali komunisti autoservis, a tak se uzavřel trochu do sebe, sehnal si sklípek a trávil v něm množství času. My jako kluci jsme pomáhali a později, když jsme byli starší, i chodili chutnat vína. Takhle jsme se skamarádili vlastně i s Jardou. Byl to ten samý sklípek, kde jsme později vyráběli svoje první vína. Dnes je tam náš vinařský archiv, kam ukládáme zajímavá vína z naší produkce, vždy třeba padesát či sto láhví. Především ty naše chardonnky či rieslingy,“ popisuje mi začátky rodinného vinaření Kamil. Jarda Jäger se přidává: „Dnes už máme tady v Dobšicích druhý sklep, větší a klasický výrobní, protože ten první byl opravdu malý. Ale co jsme tam zažili, naše začátky, kdy jsme sem vozili kamarády ze studií, když jsme vyráběli první vína v demižonech. V tom sklepě jsem se dokonce seznámil se svou manželkou.“

Oba bydlí dnes v Novém Šaldorfu, ale historií a zážitky jsou spjatí stále s Dobšicemi, o přesunu vinařství neuvažují ani náhodou. První komerční víno v láhvi s etiketou vyrobili Kamil s Jardou v roce 2004, z původních asi 2 000 láhví se postupně rozrostli na dnešních takřka padesát tisíc. Jejich vína nesou jasný rukopis svých tvůrců, kteří si zakládají především na čitelnosti svých produktů. „Naše vína najdeš ve spoustě špičkových restaurací. A nejde jen o to, že jsou dobrá, protože takových vín je na Moravě spousta, ale především jsou jasně definovaná. Pokud děláme suchý riesling, děláme ho tak každý rok, co nejpodobněji. Neměníme ceny, přívlastky či projev vína. A když se pak podíváš na vinný lístek, mnohdy tyto restaurace ani neuvádí ročník našich vín, protože vědí, že každý rok jim dodáme co nejpodobnější vína. A to je pro ně to hlavní, ne cena nebo marketing.“ V tomto musím dát klukům stoprocentně za pravdu, protože pro kvalifikovaný obchod s vínem je návaznost produktů to nejdůležitější. Když sem za nimi někdy přijedete, určitě je potkáte osobně. Ve výrobě nebo při degustacích jsou to vždy oni dva, kteří vinařství tvoří a prezentují. A ty návštěvy stojí opravdu za to, protože s vínem je zde pokaždé spojená i velmi příjemná atmosféra a zábava. O tu se tihle dva pánové dokážou totiž perfektně postarat, to mi věřte. 

Dobšice určitě stojí za vaši návštěvu. Až příště pojedete přes Znojmo a budete si chtít zkrátit cestu jako já, naplánujte si váš výlet pro jistotu o den delší. Nahlédněte do místních sklípků, projděte se vinicí U Hájku k Napoleonově vyhlídce a užijte si krásu místních vín. Jejich nabídka, stejně jako škála možností využití vašeho volného času, je zde široká.  

Text: Martin Procházka

Foto: Vinařství Lahofer, Vino Hort, Vinařství Piálek & Jäger

Zveřejněno ve WINE & Degustation 12/17-1/18.


Partneři

Aktuální číslo

Předplatné


PřihlášeníRegistrace

Přihlášení uživatele

Pro přihlášení na web zadejte svoje uživatelské jméno a heslo. Přihlášení platí i pro weby časopisů Yacht, WINE & Degustation, Exclusive, Caravan.

Zapomněli jste heslo?

© YACHT s.r.o. | Všechna práva vyhrazena
Created by EI