W-D > Články > Aktuality >

Seriál o ekologii ve vinařství |bude pokračovat i v tomto roce

23.02.2023 |
Aktuality

V roce 2022 započala spolupráce mezi časopisem WINE & Degustation a Spolkem EKOVÍN. Osobně jsem tomu nesmírně rád. Tato myšlenka vznikla na jednom z našich setkání s předním moravským biovinařem Petrem Marcinčákem, kdy jsme probírali i témata jako ekologie ve vinařství či biovína a jejich správnou, přesnou a současně srozumitelnou komunikaci směrem k vinařským profesionálům  i milovníkům vína. A jsem moc rád, že mohu čtenářům časopisu slíbit, že v této spolupráci budeme pokračovat i v letošním roce a že se dočkají mnoha dalších nesmírně zajímavých témat a informací.

Ekologie ve vinařství, biovína, integrovaná produkce, biodynamika, udržitelnost a v neposlední řadě zdraví jsou totiž velmi horkými tématy dneška. Mnoho z těchto pojmů je velmi často užíváno nepřesně, mylně, či dokonce zneužíváno. Časopis WINE & Degustation od počátku tvoří své materiály ve spolupráci s největšími kapacitami v oboru. A kdo jiný by měl u nás komunikovat téma ekologie ve vinařství než Spolek EKOVÍN, který u nás rozvíjí ekologické vinařství již třicet let a zabezpečuje u nás šíření nejnovějších poznatků z oblasti vinohradnictví, vinařství a marketingu biovín z celé Evropy. Kdo jiný než kapacity jako Ing. Milan Hluchý, Ph.D., který patří k největším odborníkům na tuto problematiku u nás i ve světě. A samozřejmě také naši úspěšní biovinaři, kteří se mohou s odborníky i milovníky vína podělit o své praktické zkušenosti.

Ekologie je obrovským tématem současnosti ve světě i u nás. Mnoho bylo uděláno, velká práce nás ještě čeká. Ale i díky aktivitám Spolku EKOVÍN je dnes již 77 % výměry tuzemských vinic v integrované produkci a 7 % v režimu ekologické (bio) produkce. A pozitivní vliv na zdraví lidí i ekonomický rozvoj vinařských oblastí je zcela zásadní. Vždyť za uplynulých 24 let, kdy se spotřeba insekticidů v celém zemědělství ČR zvýšila na trojnásobek, se spotřeba těchto látek ve vinicích snížila o neuvěřitelných98,4 %. Stejně tak díky zeleným technologiím podstatně klesla i spotřeba dalších pesticidů a průmyslových hnojiv. Řadou studií je prokázáno, že vinice jsou dnes z hlediska biodiverzity nejbohatšími segmenty zemědělské krajiny. Díky tomu jsou vinice turisticky mimořádně atraktivní krajinou plnou života, která je častým a oblíbeným cílem našich i zahraničních turistů. A všechna tato témata jsou zásadní i pro současný obchod s vínem. I podle výzkumů, které si nechává pravidelně zpracovávat například německý veletrh ProWein, zaznamenávají biovína mezi konzumenty stále větší poptávku. Rostoucí povědomí o nezávadnosti potravina nápojů a větší povědomí o otázkách životního prostředí a změny klimatu znamená, že stále více spotřebitelů vyhledává výrobky vyrobené bez použití syntetických chemikálií nebo geneticky modifikovaných složek. Pokud srovnáme počet světových biovinařů, kteří se na tomto veletrhu prezentovali před patnácti lety a dnes, nárůst je trojnásobný a letos jich bude v Düsseldorfu více než 300.

A není tedy divu, že bio je zásadním tématem i pro nejprestižnější vinařské oblasti ve světě. Podívejme se například na Burgundsko, které si bere za vzor řada nejen tuzemských vinařů. Nepracovat ekologicky a v souladu s přírodou zde dnes již znamená téměř ostudu. Nakonec na jiném místě v tomto čísle časopisu najdete reportáž o zcela výjimečné degustaci vín od legendární Lalou Bize-Leroy, pravděpodobně nejlepší a nejuznávanější vinařky světa, která si snad pracovat jinak než ekologicky vůbec nedovede představit. Od roku 1988 jsou veškeré její vinice obhospodařovány dokonce dle zásad biodynamiky. Její vína jsou prodávána za astronomické částky, pokud je tedy vůbec možné je kvůli obrovské poptávce koupit.

Jak jsem již řekl v úvodu, ekologie ve vinařství je a bude čím dál větším tématem. Nicméně je třeba na její zásady a výhody nahlížet racionálně, nazývat věci pravými jmény a mít korektní informace. A právě k tomu je určen náš seriál, jehož pokračování na vás letos čeká. Ohlasy na minulé články byly velmi příznivé, je vidět že profesionálové i milovníci vína nechtějí považovat bio za modlu a účinný marketingový nástroj, ale chtějí relevantní a pravdivé informace, které mohou šířit dále. EKOVÍN tedy zůstává naším váženým partnerem i v tomto roce a vy se můžete těšit na seznámení s našimi biovinaři, zamyšlení se nad aktuální legislativou, různé pohledy na problematiku ekologie a biovinařství, zajímavé polemiky i mnoho dalšího.

Michal Šetka, šéfredaktor

WINE & Degustation


Partneři

Aktuální číslo

Předplatné


PřihlášeníRegistrace

Přihlášení uživatele

Pro přihlášení na web zadejte svoje uživatelské jméno a heslo. Přihlášení platí i pro weby časopisů Yacht a WINE & Degustation.

Zapomněli jste heslo?

© YACHT s.r.o. | Všechna práva vyhrazena